Корпоративна култура

lisdd

фирмена култура: Компанията се ангажира с опазването на околната среда и активно участва в действията за опазване на земята! Участвайте в различни благотворителни дарителски дейности!

Корпоративна визия: Въз основа на бъдещото развитие на компанията, да се превърне в световен лидер в продуктите за опазване на околната среда!

Корпоративна мисия: за разработване на водещи на пазара екологично чисти продукти с технологии и иновации за подобряване на качеството на човешкия живот!

Корпоративни ценности: първо клиент, първо качество, хората използват най -добре своите таланти, единство и се борят за иновации, пионерски и иновативни.

Корпоративна цел: годишната стойност на продукцията надвишава 50 милиона в рамките на три години.

lsidf
peixiun
sdfg
guanai